Vui lòng chọn Tỉnh/thành phố Chọn địa chỉ của bạn tại đây

TIN KHUYẾN MÃI

THÔNG BÁO BẢNG GIÁ SẢN PHẨM BÀN CẦU BASICS

( Được ban hành bởi Tập đoàn Basics, áp dụng từ ngày 25/05/2018 )

STT MÃ SP GIÁ NIÊM YẾT KHUYẾN MẠI GIÁ BÁN LẺ

1

BS - 106 4.400.000

10%

3.960.000
2 BS - 108 4.400.000 10% 3.960.000
3 BSA - 120 5.800.000 25% 4.350.000
4 BSA - 121 5.800.000 25% 4.350.000
5 BSA - 124 6.800.000 25% 5.100.000
6 BSA - 125 6.800.000 25% 5.100.000
7 BSA - 123 9.800.000 25% 7.350.000